امروز : ۳۰تیر ماه ۱۳۹۷
ساعت : ۰۶:۵۸
پیگیری خرید کد ثبت نام
آزمون ورودی نمونه دولتی - پایه هفتم - سال تحصیلی 97-96
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه هفتم - سال تحصیلی 97-96
داوطلب گرامی : جهت پیگیری خرید کد ثبت نام ، درج کد ثبت نام (شماره فاکتور) و کدملی الزامی می باشد.
ثبت نام داوطلب
کد ثبت نام (شماره فاکتور) :  
کدملی :