امروز : ۰۳مهر ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۰۷:۱۱
اتصال شما : 3.233.242.204


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400

  • ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1400/05/24   ساعت : 18:30   و پایـان در تـاریخ : 1400/06/20   ساعت : 23:59